Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Heřmanice
Heřmanice

O jménu

Průběhu historie lze zaznamenat následující podoby pojmenování obce: Hermannsdorff (c. 1375), Hermanssdorff (1381), Hermsdorff (1487), Hermeszdorff, Hermannsdorff (1497), Hermysdorff (1507), ves Hermstorff (1514), Hermerstorff, Hermestorff (1527), Hermbsdorff (1559), Hermszdorff (1624), Herrnsdorf (1634), ves Hermbsdorf (1654), Hermesdorf, Hermsdorf (1790), Hermsdorf (1834, 1890), Heřmanice (1954). Jazykovědci vykládají význam názvu obce takto: Jméno Heřmanice znamená „ves lidí Heřmanových“. Osobní jméno Heřman je u nás doloženo odedávna (např. 1165).


Vztah místního a osobního jména obvykle spočívá ve skutečnosti, že ves obdržela jméno po svém lokátorovi. Lokátorem byl ve středověku člověk, který provedl lokaci vesnice – t. j. vyměřil v terénu lány a místa pro obydlí. Bez lokátorů by se nemohla uskutečnit tzv. středověká kolonizace. Ekonomické procesy hledající další zdroje příjmů panovníka, biskupa, významných klášterů a předních vysokých šlechticů, spočívaly v osazování dosud neobydlených míst zemědělci. Kolonizace byla nejprve činěna za pomoci „vnitřních“ lidských zdrojů – tedy z obyvatel Čech a Moravy, resp. zajatců z vojenských výpadů za hranice země. Posléze, když se tyto zdroje vyčerpaly, byli ke kolonizaci zváni obyvatelé z okolních německy mluvících zemí. Ti sem importovali právní zvyklosti platné ve Sv. říši římské a zakládali vesnice na tzv. právu emfyteutickém. Lokátor nebyl jen pouhým „zeměměřičem“, ale lze ho do jisté míry považovat za „podnikatele“, jehož úkolem bylo nejen ves vyměřit, ale také organizovat osídlení lokality. K tomu patřily nutné zemní práce na zúrodnění polí, které vznikaly například klučením (vysekávání porostů, vykopávání pařezů) a žďářením (vypalování) lesa. Nešlo o laciný podnik a lokátor obvykle část lokace (či celou) financoval sám z rytířvlastních zdrojů. To měl obvykle vykompenzováno požitky z výnosů založené vesnice tím, že byl jmenován dědičným rychtářem. Dá se tedy předpokládat, že na počátku existence vsi Heřmanice stál člověk jménem Heřman.

Heřman je původně jméno německé, resp. germánské – Harimann, Herman (Herrman, Hermann, Herrmann). Jméno je složeno ze dvou členů „hari“ a „mann“ – první z nich je výraz pro vojsko (v dnešní němčině das Heer) a druhý pro muže (der Mann). Výklad jména Heřman je – „muž sloužící ve vojsku, voják, bojovník, válečník“.

 

Mohlo by Vás zajímat