Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Heřmanice
Heřmanice

Příroda

Frýdlantsko je krajem polí, luk, lesů a alejí starých stromů. Krajem, kde se střetávají vlivy lužickosrbské, německé a české kultury. Z různých koutů lze tušit svědomitou péči o krajinu, která je dnes schovaná za přistěhovaleckou lhostejností. Nyní si místní obyvatelé opět hledají cestu k soužití s krajinou a obnovují díla svých předchůdců. Podél potoků tu stojí domy a chalupy tvořící často i několik kilometrů dlouhé vesnice, velké hrázděné stavby, rozsáhlé statky, stodoly, pískovcové náhrobky.

Oblast Frýdlantska je zařazena do bioregionu Žitavského, který tvoří mírná pahorkatina zasahující až pod Jizerské hory, jejichž část se rozkládá v jižní části správního obvodu. Zde se také nachází i nejvyšší hora Jizerských hor Smrk (1.124 m n. m.). V chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se nachází řada maloplošných přírodních rezervací a památek. Typickým pro toto území jsou četné bučiny a rašeliniště. Napříč Frýdlantskem protéká řeka Smědá, kolem které se vyskytuje mnoho vzácných a ohrožených živočichů. Na svém spodním toku velmi meandruje. Nacházejí se zde vzácná společenstva rostlin a živočichů. Z těchto důvodu byla r. 1998 vyhlášena přírodní rezervace „Meandry Smědé“. Významnými lesními komplexy jsou Poustecká obora s několika lesními rybníky a oblast v okolí vrchu Chlumu, vyhlášená jako Přírodní park Peklo. Poněkud odlišnou faunu lze nalézt v opuštěné části pískoven v okolí Horní Řasnice.

příroda

Mohlo by Vás zajímat